logo

Søk

Rødøy-Lurøy Kraftverk

Er et typisk kystverk med forsyningsområde som dekker kommunene Rødøy, Lurøy og Træna. Selskapet ble registrert i 1949, og Træna kommune ble tilknyttet kraftverket i 1963.


Gjennom et godt arbeidsmiljø, fornøyde kunder og et godt utviklet samarbeid med andre kraftselskaper skal Rødøy-Lurøy Kraftverk AS være det naturlige valg for alle kundegrupper i vårt dekningsområde.

 
 

 

 

Reppa kraftstasjon
 

 

Fakta

  • Verket har 25 ansatte fordelt på hovedkontor i Tjongsfjorden og avdelingskontor på Tonnes.
  • Målt forbruk hos våre kunder utgjør ca. 75 GWh.
  • Reppa kraftstasjon ble oppstartet i 1956.
  • I 1986 ble det installert ny turbin og generator slik at effekten på   kraftstasjonen ble fordoblet til 10 MW.

 

Med sin beliggenhet på Helgelandskysten i Nordland innebærer dette et omfattende linjenett, fra Melfjordbotn i øst til Træna i vest, som bl.a. består av:

Sjøkabler ca. 170 km

Høyspentlinjer ca. 340 km

Lavspentlinjer/kabler  ca. 420 km

Fordelingstransformatorer ca. 300 stk

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS | Kundesenter: 75 40 22 50 | Epost: firmapost@rlk.no | Postadresse: PB 606 8205 Fauske